Privacy Policy

 

Rosé Online Hangszer Aukció

 

A ROSÉ Hangszerjavító és Kereskedelmi Kft. (1065 Budapest Hajós u. 9., telefon: (1) 353-3020, fax: (1) 269-5981, email: info@roseaukcio.hu, adószám:10429965-2-42, cégjegyzékszám:Cg. 01-09-070856; továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő) által a http://www.roseaukcio.hu domain alatt üzemeltetett Rosé Online Hangszer Aukció (továbbiakban: Szolgáltatás vagy Weboldal) keretében megvalósított regisztrációval Ön (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) kifejezett hozzájárulását az alábbi

 

Adatkezelési tájékoztató

 

keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:

 

        I.            Adatkezelő: ROSÉ Hangszerjavító és Kereskedelmi Kft. 1065 Budapest Hajós u. 9., telefon: (1) 353-3020, fax: (1) 269-5981, email: info@roseaukcio.hu

      II.            Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

   III.            Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módja

a)       a Weboldalon történő regisztráció,

b)       ügyfélszolgálati megkeresés.

 

ad a) Regisztráció

 1. Kezelt adatok köre: felhasználónév, email cím, vezeték- és kereszt név, cím (irányító szám, város, utca, házszám), telefonszám, foglalkozás (titulus: kereskedő, tanuló, profi zenész, zenetanár), IP cím.
 2. A regisztrációhoz szükséges felhasználónév, email cím, név, cím, telefonszám és jelszó megadása, valamint a megadott email címre kiküldött aktiváló link 48 órán belül történő lekattintása, azaz a regisztráció véglegesítése.
 3. Adatkezelés célja: a http://www.roseaukcio.hu weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül

-    online árverések lebonyolítása;

-    licittárgyak értékesítése, számlázás;

-    licittárgy megtekintéséhez időpont-egyeztetés;

-    licittárgy elszállításának megszervezése;

-    a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;

valamint a felhasználók foglalkozás szerinti összetételének statisztikai célú megismerése.

 1. Nyilvánosságra hozott adatok: felhasználó név.
 2. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 3. Adatok módosítása, helyesbítése: vezeték- és kereszt név, cím, telefonszám, foglalkozás a weboldalra történő belépést követően a Profil menüpontban módosítható, valamint ezen adatok módosítása, helyesbítése az Üzemeltetőtől is kérhető. Az e-mail cím módosítása az Üzemeltetőtől kérhető.
 4. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

-     regisztráció véglegesítése hiányában 48 óra elteltével a megadott adatok automatikusan törlődnek;

-     szankciós jelleggel: előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben a felhasználó Weboldalon kifejtett aktivitása visszaélésszerű, jogszabályba ütközik, illetve az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti;

-     érintett saját maga a Weboldalra történő belépést követően a Profil menüpontban törölheti regisztrációját, valamint az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul;

-     az utolsó belépéstől számított 24 hónappal előzetes értesítés mellett.

 1. Adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelés ügyfélkapcsolat során valósul meg.

 

ad b) Ügyfélszolgálat

 1. Kezelt adatok köre: név, email cím, esetenként levelezési cím.
 2. Az Ügyfélszolgálat igénybevételének lehetséges módjai: 1065 Budapest Hajós u. 9., telefon: 06(1) 353-3020, email: info@roseaukcio.hu ; valamint a Weboldal keretén belül kialakított „Kérdezzen az eladótól” menüpont használatával.
 3. Adatkezelés célja: kérdések megválaszolása, panaszügyintézés.
 4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 5. Adatok módosítása, helyesbítése: Az adatok módosítása, helyesbítése az Üzemeltetőtől kérhető.
 6. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

-     a kérdés megválaszolását, illetve a panasz elintézését követő 6 hónap elteltét követően automatikusan.

 1. Adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelés ügyfélkapcsolat során valósul meg.

 

 

    IV.            A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

      V.            Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

    VI.            Az Üzemeltető Magyarország területén, a MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u.3. II/6.) által  üzemeltetett és felügyelt, a GTS Hungary Távközlési Kft. géptermében található (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) szerveren tárolja a Felhasználók személyes adatait.

 VII.            Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Üzemeltetőtől írásban kérhető.

 1. A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha

-     az adatkezelés bármely okból jogellenes;

-     az adatkezelés célja megszűnt;

-     a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

-     a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.

    IX.            A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

      X.            Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben a Felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

    XI.            Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

 XII.            Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 1. A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon azonosítani.  Alkalmazott cookie-k:

-          belépési adatok tárolása oly módon, hogy a mentett jelszó nem visszanyerhető;

-          24 perc időtartamú session cookie a nyelvbeállítások, a keresés során alkalmazott szűrési feltételek és a belépett állapot megőrzésére, de a Weboldal elhagyásával a session cookie  azonnal törlődik.

A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges.

 1. Webanalaitikai szolgáltatást nyújtó harmadik fél: Google Inc., Google Analytics. A webanalitikai szolgáltatás nyújtása során a Google Analitycs cookie-kat alkalmaz a Weboldal használatának elemzése érdekében. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhetőek el.

 

Budapest, 2013. november 1.